+386 2 614 11 60 info@logopak.si

Horizontalno pakovanje

SWIFT

Mehanička mašina za horizontalno pakovanje, pogodna za horizontalno pakovanje proizvoda u termoskupljajuću foliju (trostrana zavarena kesa tipa pillow bag).

 • Metalni okvir mašine
 • Ergonomski dizajn mašine sa brzo dostupnim glavnim delovima; jednostavno čišćenje i održavanje mašine
 • Dovodni transporter dužine oko 2.000 mm sa potiskivačima i podesivim bočnim vođicama
 • Širina folije: do 500 mm
 • Fleksibilna oblikovana kutija
 • Poprečno zavarivanje sa dve rotacione čeljusti
 • Uzdužno zavarivanje po sistemu 3 para zavarivačkih točkova (1x hladno, 1x toplo, 1x presavijanje)
 • Izlazni transporter dužine oko 1.000 mm
 • Komandna tabla
 • Dimenzije proizvoda:
 • Dužina do 350 mm
 • Širina do 220 mm
 • Visina do 100 mm
 • Maks. kapacitet: 50 kom/min, u zavisnosti od dimenzija proizvoda i vrste folije

PEARL

Horizontalna mašina za pakovanje sa elektronskim pogonom sa servo motorima. Pogodno za horizontalno pakovanje proizvoda u termoskupljajuću foliju (trostrana zavarena kesa tipa pillow bag).

 • Moderan dizajn mašine, metalni okvir
 • Ergonomski dizajn mašine sa brzo dostupnim glavnim delovima; jednostavno čišćenje i održavanje mašine
 • Dovodni transporter dužine 2000 mm, sa potiskivačima i podesivim bočnim vođicama
 • Širina folije: do 600 mm
 • Fleksibilna oblikovana kutija
 • Jednostavna i brza promena formata za pakovanje
 • Poprečno zavarivanje sa dve rotacione čeljusti
 • Uzdužno zavarivanje po sistemu 3 para zavarivačkih točkova (1x hladno, 1x toplo, 1x presavijanje)
 • Servo pogonska mašina
 • Fotoćelija za centriranje štampane folije.
 • Izlazni transporter dužine oko 600 mm
 • Kontrolna tabla sa ekranom osetljivim na dodir
 • Dimenzije proizvoda:
 • Dužina do 450 mm
 • Širina do 220 mm
 • Visina do 100 mm
 • Kapacitet: 80 kom/min, u zavisnosti od dimenzija proizvoda i vrste folije

HURRICANE EW SERVO

Mašina za pakovanje sa elektronskim pogonom sa servo motorima i jednostavne konstrukcije, izuzetno je fleksibilna mašina za pakovanje koja može da pakuje najrazličitije proizvode.

 • Moderan dizajn mašine, metalna konstrukcija
 • Ergonomski dizajn mašine sa brzo dostupnim glavnim delovima; jednostavno čišćenje i održavanje mašine
 • Dovodni transporter dužine 2000 mm, sa plastičnim potiskivačima i podesivim bočnim vođicama
 • Širina folije: do 700 mm
 • Dimenzije proizvoda:
 • Dužina do 500mm
 • Širina do 230mm
 • Visina do 100mm
 • Fleksibilni oblikovani tunel
 • Fotoćelija za centriranje štampane folije
 • Kontrolna tabla sa ekranom osetljivim na dodir.
 • Poprečno zavarivanje sa dve rotacione čeljusti
 • Uzdužno zavarivanje po sistemu 3 para zavarivačkih točkova (1x hladno, 1x toplo, 1x presavijanje)
 • Servo pogonska mašina
 • Izlazni transporter: 600 mm

BORA

Mašina za horizontalno pakovanje sa elektronskim pogonom, koja kombinuje visok stepen operativne fleksibilnosti sa odličnim proizvodnim kapacitetima.

 • Maksimalna brzina pakovanja je 200 kom/min
 • Ergonomski dizajn mašine sa brzo dostupnim glavnim delovima; jednostavno čišćenje i održavanje mašine
 • Može da se integriše u najrazličitije automatske linije
 • Dovodni transporter dužine 2000 mm, sa plastičnim potiskivačima sa podesivim bočnim vođicama
 • Fleksibilna oblikovana kutija
 • Širina folije: do 500 mm
 • Uzdužno zavarivanje po sistemu 3 para zavarivačkih točkova (1x hladno, 1x toplo, 1x presavijanje)
 • Servo pogonska mašina
 • Poprečno zavarivanje sa dve rotacione čeljusti
 • Fotoćelija za centriranje štampane folije
 • Dimenzije proizvoda:
 • Dužina max. 450 mm
 • Širina max. 230 mm
 • Visina max. 80 mm
 • Izlazni transporter dužine 1000 mm
 • Kontrolna tabla sa ekranom osetljivim na dodir

FALCON

Mašina za horizontalno pakovanje sa elektronskim pogonom sa servo motorima, pogodna za pakovanje proizvoda u termoskupljajuću foliju (trostrana zavarena kesa tipa pillow bag).

 • Ergonomski dizajn mašine sa brzo dostupnim glavnim delovima; jednostavno čišćenje i održavanje mašine
 • Dovodni transporter dužine 2000 mm, sa plastičnim potiskivačima sa podesivim bočnim vođicama
 • Širina folije: do 600 mm
 • Brzina pakovanja: do 200 kom/min
 • Poprečno zavarivanje sa dve zavarivačke čeljusti
 • Uzdužno zavarivanje po sistemu 3 para zavarivačkih točkova + pregrevanje (1x vučenje, 1x predgrevanje, 1x grejanje/zavarivanje, 1x vučenje/presavijanje)
 • 4 servo motora (odmotavanje folije, dovodni transporter, uzdužno zavarivanje, poprečno zavarivanje)
 • Fotoćelija za centriranje štampane folije
 • Dimenzije proizvoda:
 • Dužina do 600 mm
 • Širina do 320 mm
 • Visina do 160 mm
 • Izlazni transporter dužine 600 mm
 • Kontrolna tabla sa ekranom osetljivim na dodir

LEVANTE

Mašina za horizontalno pakovanje sa elektronskim pogonom sa servo motorima, pogodna za horizontalno pakovanje proizvoda u termoskupljajuću foliju (trostrana zavarena kesa tipa pillow bag).

 • Ergonomski dizajn mašine sa brzo dostupnim glavnim delovima; jednostavno čišćenje i održavanje mašine
 • Dovodni transporter dužine 2000 mm, sa plastičnim potiskivačima sa podesivim bočnim vođicama
 • Širina folije: do 600 mm
 • Brzina pakovanja: do 300 kom/min
 • Poprečno zavarivanje sa dve zavarivačke čeljusti širine do 280 mm sa sistemom Long Dwell High Speed
 • Uzdužno zavarivanje po sistemu 3 para zavarivačkih točkova + pregrevanje (1x vučenje, 1x predgrevanje, 1x grejanje/zavarivanje, 1x vučenje/presavijanje)
 • 4 servo motora (odmotavanje folije, dovodni transporter, uzdužno zavarivanje, poprečno zavarivanje)
 • Fotoćelija za centriranje štampane folije
 • Dimenzije proizvoda:
 • Dužina do 450 mm
 • Širina do 220 mm
 • Visina do 80 mm
 • Izlazni transporter dužine 600 mm
 • Kontrolna tabla sa ekranom osetljivim na dodir

SHAMAL BA

Mašina za horizontalno pakovanje sa koturom folije iznad mašine, sa elektronskim pogonom sa servo motorima, pogodna za horizontalno pakovanje proizvoda u foliju (trostrana zavarena kesa tipa pillow bag).

 • Moderan dizajn mašine, metalni okvir
 • Ergonomski dizajn mašine sa brzo dostupnim glavnim delovima; jednostavno čišćenje i održavanje mašine
 • Dovodni transporter dužine 2000 mm sa podesivim bočnim vođicama, isključivanjem u slučaju opasnosti
 • Nosač folije iznad mašine, širina folije: do 700 mm
 • Fleksibilna oblikovana kutija
 • Poprečno zavarivanje sa servo pogonom
 • Uzdužno zavarivanje po sistemu 3 para točkova (1x pomeranje, 1x zavarivanje, 1x hlađenje)
 • Automatsko otvaranje zavarivačkih elemenata kod svih prekida (osim isključivanja u slučaju opasnosti)
 • Ručno podešavanje visine poprečnog i uzdužnog zavarivanja
 • Fotoćelija za centriranje štampane folije
 • Servo pogon mašine
 • Kontrolna tabla sa ekranom osetljivim na dodir
 • Dimenzije proizvoda:
 • Doužina do 500 mm
 • Širina do 300 mm
 • Visina do 200 mm

PULSAR

Mašina za horizontalno pakovanje sa elektronskim pogonom sa servo motorima, pogodna za horizontalno pakovanje proizvoda u termoskupljajuću foliju (trostrana zavarena kesa tipa pillow bag).

 • Ergonomski dizajn mašine sa brzo dostupnim glavnim delovima; jednostavno čišćenje i održavanje mašine
 • Dovodni transporter sa fotoćelijom za zaustavljanje proizvoda i sinhronizaciju sa delom za pakovanje
 • Širina folije: do 900 mm
 • Poprečno zavarivanje po sistemu box motion pokretne giljotine. Sigurnosna sklopka u slučaju preopterećenja
 • Uzdužno zavarivanje po sistemu 3 para zavarivačkih točkova (1x vučenje, 1x zavarivanje, 1x presavijanje) postavljeno gore.
 • Servo pogonska mašina
 • Fleksibilna oblikovana kutija
 • Fotoćelija za centriranje štampane folije
 • Izlazni transporter dužine 1100 mm
 • Kontrolna tabla sa ekranom osetljivim na dodir
 • Dimenzije proizvodov:
 • Dužina do 400mm
 • Širina do 400mm
 • Visina do 230mm

SHAMAL

Mašina za horizontalno pakovanje sa koturom folije ispod mašine, sa elektronskim pogonom sa servo motorima, pogodna za pakovanje proizvoda u foliju (trostrana zavarena kesa tipa pillow bag).

 • Moderan dizajn mašine, metalni okvir
 • Ergonomski dizajn mašine sa brzo dostupnim glavnim delovima; jednostavno čišćenje i održavanje mašine
 • Dovodni transporter dužine 2000 mm sa podesivim bočnim vođicama, isključivanjem u slučaju opasnosti
 • Nosač folije ispod mašine, širina folije: do 700 mm
 • Elektronska kontrola za štampanu foliju
 • Fleksibilna oblikovana kutija
 • Poprečno zavarivanje sa servo pogonom
 • Uzdužno zavarivanje po sistemu 3 para točkova (1x pomeranje, 1x zavarivanje, 1x hlađenje) postavljeno gore
 • Automatsko otvaranje zavarivačkih elemenata kod svih prekida (osim isključivanja u slučaju opasnosti)
 • Ručno podešavanje visine poprečnog i uzdužnog zavarivanja
  • Fotoćelija za centriranje štampane folije
 • Servo pogon mašine
 • Kontrolna tabla sa ekranom osetljivim na dodir
 • Dimenzije proizvoda:
 • Dužina do 500 mm
 • Širina do 300 mm
 • Visina do 200 mm

TORNADO LD

Mašina za horizontalno pakovanje sa elektronskim pogonom sa servo motorima. Pogodno za horizontalno pakovanje proizvoda u termoskupljajuću foliju (trostrana zavarena kesa tipa pillow bag).

 • Ergonomski dizajn mašine sa brzo dostupnim glavnim delovima; jednostavno čišćenje i održavanje mašine
 • Dovodni transporter dužine 2000 mm sa podesivim bočnim vođicama
 • Širina folije: do 600 mm
 • Fleksibilna oblikovana kutija
 • Poprečno zavarivanje po sistemu Long Dwell
 • Uzdužno zavarivanje po sistemu 3 para zavarivačkih točkova (1x hladno, 1x toplo, 1x presavijanje), postavljenim odozgo
 • Servo pogonska mašina
 • Fotoćelija za centriranje štampane folije
 • Izlazni transporter dužine oko 600 mm
 • Kontrolna tabla sa ekranom osetljivim na dodir
 • Dimenzije proizvoda:
 • Dužina do 450 mm
 • Širina do 220 mm
 • Visina do 100 mm
 • Maks. mehanički kapacitet: 100 kom/min, u zavisnosti od dimenzija proizvoda i vrste folije