+386 2 614 11 60 info@logopak.si

Zatvaranje kesa

KLIPS MAŠINA (KLIPSERICA) HPL-20

 • Poluatomatsko pakovanje u kese HPL-20
 • Sečena vekna hleba se transportuje iz mašine za sečenje
 • Kesa se otvara pomoću vazduha
 • Radnik stavlja veknu hleba u kesu i na transportnu traku
 • Automatsko zatvaranje kesa sa standardnom metalnom klipsom
 • Kapacitet: do 1.500 kom/čas
 • Opciono stavljanje datuma na klipse

KLIPS MAŠINA (KLIPSERICA) HTA-15 i HTA-15S

 • Automatsko zatvaranje kesa sa standardnom metalnom klipsom
 • Kesa sa proizvodima se automatski transportuje sa mašine za pakovanje na posebne izdvojene delove klips mašine
 • Rad u više koraka ili kontinuirano
 • Sistem zatezanja kese i zatvaranje s klipsom
 • Izlazni valjci bez pogona
 • Kapacitet: do 1.500 kom/čas ili do 3.000 kom/čas
 • Opciono stavljanje datuma na klipse

TWIST MAŠINA HTA-TWIST

 • Automatsko zatvaranje kesa sa twist metalnom trakom
 • Kesa sa proizvodima se automatski transportuje sa mašine za pakovanje na posebne izdvojene klips mašine
 • Rad u više koraka ili kontinuirano
 • Sistem zatezanja kese i zatvaranje s klipsom
 • Izlazni valjci bez pogona
 • Kapacitet: do 1.500 kom/čas ili do 3.000 kom/čas

QUICK LOCK MAŠINA (MAŠINA ZA BRZO ZATVARANJE) HTA-KL

 • Automatsko zatvaranje kesa sa plastičnim brzozatvarujućim (quick lock) poklopcem
 • Kesa sa proizvodima se automatski transportuje sa mašine za pakovanje na posebne izdvojene klips mašine
 • Rad u više koraka ili kontinuirano
 • Sistem zatezanja kese i zatvaranje s klipsom
 • Izlazni valjci bez pogona
 • Kapacitet: do 1.500 kom/čas ili do 3.000 kom/čas